หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 29 ก.ค 2557 เวลา 9.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ประชุมหารือข้อราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน,การประสานงาน,และการรายงานต่างๆ
  เมื่อวันที่ : 2014-07-29 15:07:51
รายละเอียด
28 กรกฎาคม 2557 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมงานโครงการ "ร้อยใจชาวประชา ปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน"
  เมื่อวันที่ : 2014-07-28 15:15:01
รายละเอียด
นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมงานโครงการปลูกป่าสร้างความสมานฉันท์คืนความสุขให้ปวงประชา
  เมื่อวันที่ : 2014-07-25 10:40:53
รายละเอียด
นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้ันที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ตรวจราชการหน่วยงานในสังกัด ท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2014-07-24 14:55:41
รายละเอียด
นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้ันที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ตรวจราชการหน่วยงานในสังกัด ท้องที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2014-07-24 12:02:10
รายละเอียด

:: รวม 217 รายการ :: 44 หน้า ::
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com