หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 07.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ผอ.สบอ. 16 สาขาแม่สะเรียง ผอ.ส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และหัวหน้างานการเงินและบัญชี ร่วมประชุมสภากาแฟ ณ มุมสร้างสรรค์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2014-04-24 09:58:20
รายละเอียด
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 14.30 น. นายกมลไชย คชชา ผอ.สบอ.16 (เชียงใหม่) ได้เดินทางเพื่อมอบนโยบายแก่ข้าราชการ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ณ ห้องประชุม 2 สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2014-04-24 09:42:24
รายละเอียด
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 11.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนายกมลไชย คชชา ผอ.สบอ.16 (เชียงใหม่) ในการตรวจติดตามงานและรับฟังบรรยายสรุป ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน
  เมื่อวันที่ : 2014-04-24 09:25:19
รายละเอียด
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายกมลไชย คชชา ผอ.สบอ.16 (เชียงใหม่) ในการตรวจติดตามงานและรับฟังบรรยายสรุป ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา
  เมื่อวันที่ : 2014-04-24 09:12:08
รายละเอียด
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 16.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขา ผอ.ส่วน หน.กลุ่ม หน.ศูนย์ และหน.ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้อง ผอ.สบอ.16 สาขา
  เมื่อวันที่ : 2014-04-23 16:24:37
รายละเอียด

:: รวม 183 รายการ :: 37 หน้า ::
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com