หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22-23 ก.ค.57 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้ันที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมคณะเดินทางไปตรวจราชการหน่วยงานในสังกัด ท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปางตอง 3 (หมอกจำแป่-แม่สะงา)
  เมื่อวันที่ : 2014-07-24 14:55:41
รายละเอียด
วันที่ 22-23 ก.ค.57 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้ันที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมคณะเดินทางไปตรวจราชการหน่วยงานในสังกัด ท้องที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ อุทยานแห่งชาติ ถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ อ.เมืง จ.แม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2014-07-24 12:02:10
รายละเอียด
วันที่ 22-23 ก.ค.57 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมคณะเดินทางไปตรวจราชการหน่วยงานในสังกัด ท้องที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการยุทธการทางพื้นป่า ณ หน่วยปองกันรักษาป่า ที่ มส.1 (ม่วงต๊อบ) อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2014-07-24 11:44:06
รายละเอียด
วันที่ 22-23 ก.ค.57 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมคณะเดินทางไปตรวจราชการหน่วยงานในสังกัด ท้องที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่บ้านแม่ปาง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2014-07-24 10:04:32
รายละเอียด
เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 57 เวลา 09.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ได้ประชุมและให้นโยบายหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัดส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริ ณ ห้องประชุม สบอ. 16 สาขาแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2014-07-22 10:33:43
รายละเอียด

:: รวม 214 รายการ :: 43 หน้า ::
1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com