หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13 กันยายน 2558 เวลา 08.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขา ร่วมประชุมรายงานผลการปฏิบัติในการตรวจสอบของหัวหน้าหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่โครงการป่าสักนวมินทรราชินี และวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ณ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย
  เมื่อวันที่ : 2015-09-14 11:37:06
รายละเอียด
วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงร่วมประชุม morning brief และหารือข้อราชการต่างๆ ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2015-09-14 10:14:37
รายละเอียด
วันที่ 10 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีปิดการปฏิบัติงานสำรวจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลทางกายภาพต้นสักเชิงคุณภาพตามแนวลำน้ำสาละวินณ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 (ค่ายเทพสิงห์)
  เมื่อวันที่ : 2015-09-12 12:19:58
รายละเอียด
วันที่ 7 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมประชุมหน่วยงานในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
  เมื่อวันที่ : 2015-09-07 15:18:13
รายละเอียด
วันที่ 27 ส.ค.58 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ.2559-2564 ในระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
  เมื่อวันที่ : 2015-08-27 13:34:15
รายละเอียด

:: รวม 518 รายการ :: 104 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100] 101 [102][103][104] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com