หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 11.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ. 16 สาขา เดินทางมาตรวจพื้นที่เรือนประทับแรมปางตอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โครงการพระราชดำริปางตอง 4 (พระตำหนักปางตอง)
  เมื่อวันที่ : 2016-01-25 00:51:29
รายละเอียด
วันที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ. 16 สาขา เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำริปางตอง 1 (ห้วยมะเขือส้ม) ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ. แม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2016-01-25 00:31:26
รายละเอียด
วันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ. 16 สาขา ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2016-01-25 00:13:00
รายละเอียด
วันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 10.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ. 16 สาขา ตรวจความพร้อมการเตรียมงานรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2016-01-24 23:55:04
รายละเอียด
วันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ. 16 สาขา เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2016-01-24 23:15:16
รายละเอียด

:: รวม 581 รายการ :: 117 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101] 102 [103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com