หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ. 16 สาขา เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 เพื่อเป็นการสนองตามแนวพระราชดำริ และพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สวนรุกขชาติห้วยชมภู
  เมื่อวันที่ : 2016-01-22 16:17:27
รายละเอียด
วันที่ 20 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ. สบอ.16 สาขา เป็นผู้กล่าวรายงานการฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ณ ห้องประชุม 2 สบอ. 16 สาขาแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2016-01-20 16:31:26
รายละเอียด
วันที่ 18 มกราคม 2559 เวลา 16.20 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ให้การต้อนรับและให้โอวาท พร้อมแนวทางในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงใหม่ ที่มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ยารักษาโรค
  เมื่อวันที่ : 2016-01-20 15:57:55
รายละเอียด
วันที่ 18 มกราคม 2559 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าปางตองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ปลูกไม้พะยูงไว้ ณ ที่ทำการสถานีควบคุมไฟป่าปางตองฯ
  เมื่อวันที่ : 2016-01-19 13:04:17
รายละเอียด
วันที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 15.15 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ได้มาตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าปางมะผ้า พร้อมกล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ สถานีควบคุมไฟป่าปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2016-01-18 11:05:21
รายละเอียด

:: รวม 581 รายการ :: 117 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102] 103 [104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com