หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมประชุมพิจารณาร่างโครงสร้างแบ่งหน่วยงานภายในของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ ห้องประชุม 2 อาคาร H.ASlade
  เมื่อวันที่ : 2015-12-24 12:05:41
รายละเอียด
วันที่ 20 ธันวาคม 2558 เวลา 14.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่
  เมื่อวันที่ : 2015-12-24 10:43:25
รายละเอียด
วันที่ 17 ธ.ค. 58 เวลา 11.50 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขา เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐาน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบ ณ ห้องประชุม 2 สบอ. 16 สาขาแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2015-12-21 15:49:40
รายละเอียด
วันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 18.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สอบ.16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ในส่วนภูมิภาค ณ วัดสิทธิมงคล อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2015-12-18 11:44:38
รายละเอียด
วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดพิธีฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2015-12-16 09:48:42
รายละเอียด

:: รวม 581 รายการ :: 117 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104] 105 [106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com