หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ. สอบ.16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมประชุม morning brief และหารือข้อราชการต่างๆ ณ มุมสร้างสรรค์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2015-10-21 16:41:21
รายละเอียด
วันที่ 19 ต.ค.2558 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขา ร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2015-10-21 16:10:30
รายละเอียด
วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 11.50 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นายวิรุฬ พรรณเทวี) ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2015-10-21 15:45:57
รายละเอียด
วันที่ 19 ตุลาคม 2558เวลา 11.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ. สบอ.16 สาขาแม่สะเรียงร่วมแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน (นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์) ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2015-10-21 15:17:03
รายละเอียด
วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง (ส่วนแยกห้วยฝายคอ) ณ สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าปางตอง (ส่วนแยกห้วยฝายคอ) อ.เมือง จ.แม่ฮ่อง
  เมื่อวันที่ : 2015-10-21 14:20:18
รายละเอียด

:: รวม 581 รายการ :: 117 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110] 111 [112][113][114][115][116][117] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com