หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง มอบหมายให้ นายมิตร อุตมะ ผอ.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร เข้าร่วมพิธีมอบฝายมีชีวิตของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ฝายลำดับที่ 484 ของประเทศไทย
  เมื่อวันที่ : 2017-07-12 14:12:25
รายละเอียด
วันที่ 10 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 13.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง มอบหมายให้ นายสมชาย บริสุทธิ์ หน.ขสป.ลุ่มน้ำปายเวลา 09.00 - 13.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง มอบหมายให้ นายสมชาย บริสุทธิ์ หน.ขสป.ลุ่มน้ำปาย
  เมื่อวันที่ : 2017-07-11 09:59:49
รายละเอียด
วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียงมอบหมายให้นายสมชาย บริสุทธิ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตวป่าลุ่มน้ำปายทำการลาดตระเวนกำหนดแนวเขตพื้นที่ป่าตามเส้นแนววิกฤติ
  เมื่อวันที่ : 2017-07-06 15:53:39
รายละเอียด
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ. 16 สาขาแม่สะเรียงเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการปลูกป่าและสร้างฝายประชารัฐในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองเขียวที่ได้มอบคืนให้กับอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
  เมื่อวันที่ : 2017-07-06 14:22:30
รายละเอียด
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ. 16 สาขาแม่สะเรียง มอบหมายให้นายทศพร ธนามี ผอ.ส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2560 ณ วัดบ้านน้ำดิบ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2017-07-06 11:23:50
รายละเอียด

:: รวม 420 รายการ :: 84 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] 17 [18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com