หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาชาแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ตามโครงการปฏิรูประบบลาดตระเวนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ฯลฯ
  เมื่อวันที่ : 2019-03-19 10:05:50
รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานีควบคุมไฟป่าลุ่มน้ำปาย พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2019-03-19 09:39:58
รายละเอียด
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 19.30 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยนายมาโนช กิ่งเมือง ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ เข้าร่วมพิธีการเชิญพวงมาลาหลวง
  เมื่อวันที่ : 2019-03-05 09:48:03
รายละเอียด
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานในการประชุม เรื่องเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมี ผู้อำนวยการส่วน
  เมื่อวันที่ : 2019-03-01 09:43:16
รายละเอียด
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน
  เมื่อวันที่ : 2019-03-01 09:34:02
รายละเอียด

:: รวม 518 รายการ :: 104 หน้า ::
<< Pre [1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com