หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ขอรายงานผลการดำเนินงาน "โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
  เมื่อวันที่ : 2017-09-19 14:42:39
รายละเอียด
วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับบริหารจัดการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน"
  เมื่อวันที่ : 2017-09-19 14:29:33
รายละเอียด
วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมโครงการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการงบประมาณตามพรบ. "จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"
  เมื่อวันที่ : 2017-09-19 14:22:18
รายละเอียด
วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมโครงการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการงบประมาณตามพรบ."จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"
  เมื่อวันที่ : 2017-09-19 14:11:50
รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมพิธี ลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ กระทรวงศึกษาธิการ
  เมื่อวันที่ : 2017-09-19 14:04:02
รายละเอียด

:: รวม 439 รายการ :: 88 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 20 [21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com