หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นผู้กล่าวรายงาน พิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินเนื่องในวันต้นไม้
  เมื่อวันที่ : 2018-08-06 08:52:17
รายละเอียด
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.30 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ คณะทำงานสำรวจการ
  เมื่อวันที่ : 2018-08-03 11:30:55
รายละเอียด
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันพุฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ปฏิบัติภาระกิจ ดังนี้ - 09.00 น. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนหลังปฏิบัติการ
  เมื่อวันที่ : 2018-08-03 11:14:23
รายละเอียด
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมโครงการ “ป่าในเมือง” สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย โ
  เมื่อวันที่ : 2018-08-03 10:49:33
รายละเอียด
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันที่ 16 พ.ค. 61 เวลา 10.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ.16 มร. เป็นประธานการประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นและพิจารณาเสนอขอบเขตของการจัดทำแผน/โครงการสำคัญตามแนวทางการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อแก้ไขปัญหาความยาก
  เมื่อวันที่ : 2018-08-01 09:52:56
รายละเอียด

:: รวม 518 รายการ :: 104 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] 27 [28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com