หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยผอ.ส่วนทุกส่วน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2018-03-05 14:20:23
รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนทุกส่วนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2018-03-05 11:43:40
รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เมื่อวันที่ : 2018-02-13 11:24:18
รายละเอียด
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการป่าในเมือง "สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย"
  เมื่อวันที่ : 2018-02-13 11:04:31
รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัดฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2561
  เมื่อวันที่ : 2018-02-12 10:42:09
รายละเอียด

:: รวม 500 รายการ :: 100 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28] 29 [30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com