หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 20.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ. 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิอธรรมศพ อดีตเจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง ณ วัดสิทธิมงคล
  เมื่อวันที่ : 2017-03-23 12:16:13
รายละเอียด
วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ. 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วม ประชุมชี้แจง เรื่องไม้ที่จะนำมาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2017-03-23 12:02:40
รายละเอียด
วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงเข้าร่วม มอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ ผญบ.ห้วยทราย ที่ประสบอุบัติเหตุจนขาหัก ระหว่างเข้าดับไฟป่าในพื้นที่
  เมื่อวันที่ : 2017-03-23 11:45:41
รายละเอียด
วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงเข้าร่วมประชุมพร้อมกับหัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัด อำเภอทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศบาล-อบต
  เมื่อวันที่ : 2017-03-23 11:38:24
รายละเอียด
วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงร่วมโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน
  เมื่อวันที่ : 2017-03-23 11:27:03
รายละเอียด

:: รวม 439 รายการ :: 88 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33] 34 [35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com