หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 - 11.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
  เมื่อวันที่ : 2017-11-30 15:01:30
รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยนายกวี ประสมพล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายมิตร อุตมะ ผู้อำนวยส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร นายธีระกาญจน์ ไทยสะเทือน
  เมื่อวันที่ : 2017-11-30 14:10:55
รายละเอียด
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนต่างๆ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญเข้าบ้านพักป่าไม้เขตแม่สะเรียง (เดิม)
  เมื่อวันที่ : 2017-10-10 14:05:02
รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 19.00 น. ได้รับแจ้งภัยพิบัติจาก จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.19 (แม่ปิง) เกิดฝนตกหนักทำให้เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากกัดเซาะคันทางด้าน Side Slope และ Back Slope รวมทั้งรางระบายน้ำสองข้างทางเป็นระยะทางยาว มีเศษดินหินปิดทับเส้นทาง
  เมื่อวันที่ : 2017-10-09 09:36:32
รายละเอียด
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00น. นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยนายเสริมพงศ์ นวลงาม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ หัวหน้าสวนรุกขชาติห้วยชมภู และหัวหน้าสวนรุกขชาติทุกสวนในสังกัดฯ ร่วมประชุม เรื่องป่าในเมืองในพื้นที่สวนรุกขชาติห้วยชมภู
  เมื่อวันที่ : 2017-10-05 11:09:03
รายละเอียด

:: รวม 500 รายการ :: 100 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34] 35 [36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com