หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยนายทรงรัฐ ผ่องพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ ฯลฯ
  เมื่อวันที่ : 2019-02-21 10:47:07
รายละเอียด
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30-14.30 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยนายธีระกาญจน์ ไทยสะเทือน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล ฯลฯ
  เมื่อวันที่ : 2019-02-21 10:39:09
รายละเอียด
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง สวนรุกขชาติห้วยชมภู "ป่าในเมือง" ร่วมกับบริษัทร้านค้า ร้านอาหาร และผู้ประกอบการในเขตอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกันจัดงาน การแข่งขันออกกำลังกายแบบ "บาสโลบ" สำหรับผู้สูงอายุ (อายุ 40 ปีขึ้นไป) วัตถุประสงค์เพื่อ ฯลฯ
  เมื่อวันที่ : 2019-02-21 10:23:30
รายละเอียด
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.30 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมการประชุมการบรรยายและสรุปการติดตามผลความก้าวหน้าของโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชาย
  เมื่อวันที่ : 2019-02-14 11:13:25
รายละเอียด
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานในการประชุม โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินราษฎรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์จังหวัด ฯลฯ
  เมื่อวันที่ : 2019-02-14 10:55:15
รายละเอียด

:: รวม 518 รายการ :: 104 หน้า ::
<< Pre [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com