หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมโครงการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการงบประมาณตามพรบ. "จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"
  เมื่อวันที่ : 2017-09-19 14:22:18
รายละเอียด
วันที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมโครงการประชุมซักซ้อมความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติในการบริหารจัดการงบประมาณตามพรบ."จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"
  เมื่อวันที่ : 2017-09-19 14:11:50
รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมพิธี ลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการลูกเสือพิทักษ์ป่า (Scout Ranger) ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ กระทรวงศึกษาธิการ
  เมื่อวันที่ : 2017-09-19 14:04:02
รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียงเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และจังหวัดลำพูน
  เมื่อวันที่ : 2017-09-06 09:36:59
รายละเอียด
วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ช่วยเหลือราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ประจำปี พ.ศ. 2560
  เมื่อวันที่ : 2017-08-24 10:26:56
รายละเอียด

:: รวม 411 รายการ :: 83 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com