หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 10.00 - 14.30 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชเดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟัง รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบูรณาการ การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2017-04-10 11:20:11
รายละเอียด
วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ 16 สาขาแม่สะเรียงเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือข้อราชการเร่งด่วน ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารพื้น ที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2017-04-10 10:46:11
รายละเอียด
วันนี้ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.45 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงร่วมมอบเงินและเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับครอบครัวนายพะฮอแบ สุริยันพิศวาส
  เมื่อวันที่ : 2017-04-10 10:30:14
รายละเอียด
วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน ณ ห้องประชุม 2
  เมื่อวันที่ : 2017-04-10 10:18:15
รายละเอียด
วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 - 17.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ. 16 สาขาแม่สะเรียงเดินทางมาตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดตั้งหน่วยฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ
  เมื่อวันที่ : 2017-04-10 10:08:07
รายละเอียด

:: รวม 500 รายการ :: 100 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49] 50 [51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com