หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 มิถุนายน 2560 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ. สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง เยี่ยมชมการปฏิบัติงานการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ณ ท้องที่จังหวัดน่าน
  เมื่อวันที่ : 2017-06-12 10:03:08
รายละเอียด
วันที่ 6 มิถุนายน 2560 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ได้มอบหมายให้ นายชิดชนก สุขมงคล ผอ.สปร.มร. เข้าร่วมประชุมเรื่อง การอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่
  เมื่อวันที่ : 2017-06-06 14:29:42
รายละเอียด
วันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดฝายมีชีวิตในรูปแบบประชารัฐ ณ สวนรุกขชาติห้วยชมภู ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2017-06-05 12:34:38
รายละเอียด
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียงเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน เรื่อง การป้องกันและแก้ไขหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์วิว 3 โรงเเรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
  เมื่อวันที่ : 2017-06-01 09:30:42
รายละเอียด
วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16 สาขาแม่สะเรียงประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
  เมื่อวันที่ : 2017-05-17 11:20:01
รายละเอียด

:: รวม 518 รายการ :: 104 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50] 51 [52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com