หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 มีนาคม 2560 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงเข้าร่วมประชุมหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ครั้งที่ 2/2560
  เมื่อวันที่ : 2017-03-03 09:39:42
รายละเอียด
นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบน้ำดื่มให้กับ จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.19 (แม่ปิง)
  เมื่อวันที่ : 2017-03-01 09:55:26
รายละเอียด
นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรม อส.โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. เป็นประธานในการประชุมฯ
  เมื่อวันที่ : 2017-03-01 09:53:50
รายละเอียด
นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ให้การต้อนรับ นำตรวจและเข้าร่วมประชุมรับฟังบรรยาย จากคณะติดตามการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  เมื่อวันที่ : 2017-02-27 15:21:35
รายละเอียด
นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียงได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ หน่วยงานในพื้นที่สังกัด สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง(1) โครงการพระราชดำริปางตอง 3 (หมอกจำแป่ - แม่สะงา) (2) สถานีควบคุมไฟป่าแม่สุรินทร์
  เมื่อวันที่ : 2017-02-22 09:57:21
รายละเอียด

:: รวม 500 รายการ :: 100 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53] 54 [55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com