หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรม อส.โดยมีนายธัญญา เนติธรรมกุล ออส. เป็นประธานในการประชุมฯ
  เมื่อวันที่ : 2017-03-01 09:53:50
รายละเอียด
นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ให้การต้อนรับ นำตรวจและเข้าร่วมประชุมรับฟังบรรยาย จากคณะติดตามการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  เมื่อวันที่ : 2017-02-27 15:21:35
รายละเอียด
นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียงได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ หน่วยงานในพื้นที่สังกัด สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง(1) โครงการพระราชดำริปางตอง 3 (หมอกจำแป่ - แม่สะงา) (2) สถานีควบคุมไฟป่าแม่สุรินทร์
  เมื่อวันที่ : 2017-02-22 09:57:21
รายละเอียด
นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2560
  เมื่อวันที่ : 2017-02-22 09:55:54
รายละเอียด
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงได้ให้การต้อนรับ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เมื่อวันที่ : 2017-02-20 14:47:11
รายละเอียด

:: รวม 518 รายการ :: 104 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57] 58 [59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com