หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 15 ธันวาคม 2559เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฟื้นฟูป่าต้นน้ำปี 2560
  เมื่อวันที่ : 2016-12-20 10:03:39
รายละเอียด
วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  เมื่อวันที่ : 2016-12-15 14:55:32
รายละเอียด
วันที่ 13 ธันวาคม 2559 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2559
  เมื่อวันที่ : 2016-12-13 10:26:17
รายละเอียด
วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการจัดทำข้อมูลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
  เมื่อวันที่ : 2016-12-09 12:17:37
รายละเอียด
วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ดำเนินการประชุมการเร่งรัดแก้ไขปัญหาป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน
  เมื่อวันที่ : 2016-12-07 15:47:55
รายละเอียด

:: รวม 518 รายการ :: 104 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61] 62 [63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com