หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 28 กันยายน 2559เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงเข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2559 และมอบใบประกาศเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ที่ได้เกษียณอายุราชการ
  เมื่อวันที่ : 2016-09-29 09:49:58
รายละเอียด
วันที่ 28 กันยายน 2559เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการบริหารจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น)ณ ห้องประชุม 2
  เมื่อวันที่ : 2016-09-28 12:23:18
รายละเอียด
วันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงเข้าร่วมประชุม Morning brief และประชุมหารือข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุม 2
  เมื่อวันที่ : 2016-09-27 11:39:31
รายละเอียด
วันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 19.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์นพคุณ นันต๊ะ มารดาของนางจีรวรรณ นันต๊ะ หัวหน้างานแผนงานและติดตามประเมินผล
  เมื่อวันที่ : 2016-09-27 11:26:27
รายละเอียด
วันที่ 26 กันยายน 2559วันที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับพนักงานราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2/2559
  เมื่อวันที่ : 2016-09-27 11:17:33
รายละเอียด

:: รวม 500 รายการ :: 100 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63] 64 [65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com