หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 19.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายโกมล แสงทอง พนักงานราชการ ปฏิบัติงานประจำส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
  เมื่อวันที่ : 2016-09-19 09:04:37
รายละเอียด
15 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธีโดยการเจรจา รุ่นที่ 1
  เมื่อวันที่ : 2016-09-15 14:03:50
รายละเอียด
วันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วม "โครงการปลูกป่าประชาอาสา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  เมื่อวันที่ : 2016-09-12 14:28:14
รายละเอียด
วันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง มอบหมายให้นายวิชัย ปินะสุ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำงบประมาณ
  เมื่อวันที่ : 2016-09-07 16:20:52
รายละเอียด
วันที่ 5 - 6 กันยายน 2559 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงได้ให้การต้อนรับ นายวิทยา หงษ์เวียงจันทร์ ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  เมื่อวันที่ : 2016-09-06 10:29:30
รายละเอียด

:: รวม 500 รายการ :: 100 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65] 66 [67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com