หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ของ นายเฉลิมชัย ปาปะทา
  เมื่อวันที่ : 2016-10-03 13:29:35
รายละเอียด
วันที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงเข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "พิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้" และเกียรติบัตร จากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
  เมื่อวันที่ : 2016-10-03 13:25:17
รายละเอียด
วันที่ 30 กันยายน 2559วันที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 9.40 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 3/2559
  เมื่อวันที่ : 2016-10-01 13:08:48
รายละเอียด
วันที่ 28 กันยายน 2559เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงเข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2559 และมอบใบประกาศเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ที่ได้เกษียณอายุราชการ
  เมื่อวันที่ : 2016-09-29 09:49:58
รายละเอียด
วันที่ 28 กันยายน 2559เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการบริหารจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น)ณ ห้องประชุม 2
  เมื่อวันที่ : 2016-09-28 12:23:18
รายละเอียด

:: รวม 518 รายการ :: 104 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66] 67 [68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com