หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการบริหารจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน (เขาหัวโล้น)
  เมื่อวันที่ : 2016-09-05 15:20:22
รายละเอียด
วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การแก้ปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2559
  เมื่อวันที่ : 2016-08-30 10:26:28
รายละเอียด
วันที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 07.39 น. - 11.59 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา
  เมื่อวันที่ : 2016-08-29 15:51:12
รายละเอียด
วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการวางทุ่นแนวเขตอนุรักษ์ และฟื้นฟูแนวปะการังณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร
  เมื่อวันที่ : 2016-08-26 09:43:04
รายละเอียด
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง มอบหมายให้นายธีรกาญจน์ ไทยสะเทือนเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  เมื่อวันที่ : 2016-08-23 13:48:31
รายละเอียด

:: รวม 500 รายการ :: 100 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66] 67 [68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com