หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 กันยายน 2559 เวลา09.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้
  เมื่อวันที่ : 2016-09-22 13:35:31
รายละเอียด
วันที่ 20 กันยายน 2559เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงเข้าร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานพลิกฟื้นผืนป่าสาละวิน พร้อมรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติทหารพรานกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.2559
  เมื่อวันที่ : 2016-09-21 10:36:18
รายละเอียด
วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมประชุมหารือข้อราชการต่างๆ ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2016-09-20 13:58:35
รายละเอียด
วันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 19.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายโกมล แสงทอง พนักงานราชการ ปฏิบัติงานประจำส่วนประสานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
  เมื่อวันที่ : 2016-09-19 09:04:37
รายละเอียด
15 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารความขัดแย้งด้วยสันติวิธีโดยการเจรจา รุ่นที่ 1
  เมื่อวันที่ : 2016-09-15 14:03:50
รายละเอียด

:: รวม 518 รายการ :: 104 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68] 69 [70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com