หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 ก.ค.58 เวลา 09.00 น.นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สาขาแม่สะเรียง ประชุมผู้บริหารกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร H.A.Slade กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  เมื่อวันที่ : 2015-07-21 11:07:16
รายละเอียด
วันที่ 14 ก.ค. 58 เวลา 15.30 น. นายวรพจน์ ผ่องสมัย ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียงได้ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านแม่คะตวน ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2015-07-16 09:35:28
รายละเอียด
วันที่ 14 ก.ค.58 เวลา 14.00 น. นายวรพจน์ ผ่องสมัย ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ได้ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านทีชะ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2015-07-15 17:07:48
รายละเอียด
วันที่ 14 ก.ค. 58 เวลา 11.00 น. นายวรพจน์ ผ่องสมัย ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ได้ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านเลโค๊ะ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2015-07-15 14:50:40
รายละเอียด
วันที่ 13 ก.ค.58 เวลา 14.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ. 16 สาขาแม่สะเรียง เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านทุ่งป่าคา ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2015-07-15 11:39:12
รายละเอียด

:: รวม 448 รายการ :: 90 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68] 69 [70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com