หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16สาขาแม่สะเรียง มอบหมายให้นายวิชัย ปินะสุ นายชิดชนก สุขมงคล นายบุญลือ อ๋องตั๋วร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดบ้านน้ำดิบ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2016-07-16 11:13:00
รายละเอียด
วันที่ 13 กรกฏาคม 2559นายบุญลือ อ๋องตั๋ว หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานและรับฟังการบรรยายการปฏิบัติงานของโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2016-07-15 09:17:53
รายละเอียด
วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมประชุมหารือข้อราชการเร่งด่วน ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2016-07-13 09:28:26
รายละเอียด
วันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงร่วมทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่ ตามประเพณี ณ บ้านพักป่าไม้เขตแม่สะเรียงและสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2016-06-28 12:27:01
รายละเอียด
นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการปฏิติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ
  เมื่อวันที่ : 2016-06-27 15:01:35
รายละเอียด

:: รวม 500 รายการ :: 100 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70] 71 [72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com