หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับพนักงานราชการบรรจุใหม่
  เมื่อวันที่ : 2016-07-26 10:32:56
รายละเอียด
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการเร่งด่วนเพื่อติดตามนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมาย
  เมื่อวันที่ : 2016-07-23 11:42:45
รายละเอียด
วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 นนายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมพิธีลงนามระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
  เมื่อวันที่ : 2016-07-22 11:29:39
รายละเอียด
นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16สาขาแม่สะเรียง มอบหมายให้นายวิชัย ปินะสุ นายชิดชนก สุขมงคล นายบุญลือ อ๋องตั๋วร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดบ้านน้ำดิบ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2016-07-16 11:13:00
รายละเอียด
วันที่ 13 กรกฏาคม 2559นายบุญลือ อ๋องตั๋ว หัวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเดินทางไปตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานและรับฟังการบรรยายการปฏิบัติงานของโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2016-07-15 09:17:53
รายละเอียด

:: รวม 518 รายการ :: 104 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73] 74 [75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com