หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ (Area of Operation :AO)
  เมื่อวันที่ : 2015-05-15 11:01:22
รายละเอียด
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง เข้าประชุมการรับมอบ-ส่งมอบพื้นที่หน่วยงาน/โครงการพิเศษอื่นๆและโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ/โครงการพิเศษและโครงการตามพระราชดำริ ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ
  เมื่อวันที่ : 2015-05-14 15:47:07
รายละเอียด
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ให้การต้อนรับ ศ.ดร.ปิยะวัติ บุญหลง ผอ.สถาบันคลังสมองของชาติ คณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันปัญญาปีติ และองค์กรภาคี ณ ห้องประชุมสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2015-05-14 09:14:18
รายละเอียด
วันที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 11.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง รับมอบเหรียญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มุมสร้างสรรค์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2015-04-29 22:45:18
รายละเอียด
วันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 11.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ. 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมประชุม Morning brief และประชุมเรื่องสำคัญ ณ ศาลาศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนด้านสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2015-04-28 14:58:12
รายละเอียด

:: รวม 448 รายการ :: 90 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75] 76 [77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com