หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 ก.ค. 58 เวลา 11.00 น. นายวรพจน์ ผ่องสมัย ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ได้ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านเลโค๊ะ ต.สบเมย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2015-07-15 14:50:40
รายละเอียด
วันที่ 13 ก.ค.58 เวลา 14.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ. 16 สาขาแม่สะเรียง เดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านทุ่งป่าคา ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2015-07-15 11:39:12
รายละเอียด
วันที่ 3 ก.ค. 58 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2015-07-15 10:09:52
รายละเอียด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สาขาแม่สะเรียง ได้เข้าร่วมประชุมบูรณาการการดำเนินงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องประชุมวีระ นวพันธุ์ สำนักงาน กศน. กรุงเทพฯ
  เมื่อวันที่ : 2015-07-05 15:40:03
รายละเอียด
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 07.30 น.นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เตรียมพร้อมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี บริเวณบูธแสดงนิธรรศการผลงานสำคัญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ประชุมและ
  เมื่อวันที่ : 2015-07-04 23:46:02
รายละเอียด

:: รวม 420 รายการ :: 84 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76] 77 [78][79][80][81][82][83][84] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com