หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 12.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมรดน้ำขอพรพลตรีโกศล ประทุมชาติ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ณ มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่
  เมื่อวันที่ : 2015-04-22 09:53:19
รายละเอียด
วันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 08.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ. สบอ. 16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมรดน้ำดำหัว ผอ.สบอ. 16 นายกมลไชย คชชา และในเวลา 09.00 น. เข้าร่วมประชุมประจำเดือนข้าราชการข้าราชการและหัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1
  เมื่อวันที่ : 2015-04-21 13:19:12
รายละเอียด
วันที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 08.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมประชุม Morning brief และประชุมเรื่องสำคัญ ณ มุมสร้างสรรค์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2015-04-17 11:03:49
รายละเอียด
วันที่ 12เม.ย.58 เวลา 15.00 น นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมศูนย์ปฎิบัติการบริการ และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในการต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ อุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ)
  เมื่อวันที่ : 2015-04-14 17:24:21
รายละเอียด
วันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 16.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ. 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สบอ. 16 สาขาแม่สะเรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุม 2
  เมื่อวันที่ : 2015-04-09 23:09:18
รายละเอียด

:: รวม 448 รายการ :: 90 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77] 78 [79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com