หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 มิ.ย.58 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอสบอ.16 สาขาเข้าร่วมประชุมบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของสบอ.ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ในการเดินทางมาราชการของพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เมื่อวันที่ : 2015-06-18 10:36:00
รายละเอียด
วันที่ 17 มิ ย. 58 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือปี 2558 ณ ห้องคอนเวนชั่นแกรนด์ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
  เมื่อวันที่ : 2015-06-18 09:30:47
รายละเอียด
วันที่ 11 มิ.ย. 58 เวลา 14.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขา เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2015-06-12 11:42:25
รายละเอียด
วันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 09.09 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.ร่วมพิธีทำบุญสำนักงานสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง และเลี้ยงอาหารเพลแก่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2015-06-12 11:02:42
รายละเอียด
วันที่ 11 มิถุนายน 2558 เวลา 07.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอเวลา 07.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมทำบุญเลี้ยงพระภูมิ-เจ้าที่ บ้านพักป่าไม้เขตแม่สะเรียง และพระภูมิ-เจ้าที่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2015-06-11 16:59:12
รายละเอียด

:: รวม 420 รายการ :: 84 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78] 79 [80][81][82][83][84] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com