หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559เวลา 09.49 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานพิธีงาน "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559"
  เมื่อวันที่ : 2016-05-24 15:36:16
รายละเอียด
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น.นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและยกฉัตรสู่พระธาตุเจดีย์ดอยป่าคา ณ วัดดอยป่าคา ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
  เมื่อวันที่ : 2016-05-19 14:54:36
รายละเอียด
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1: 4,000 (One-Map) ครั้งที่ 4/2559
  เมื่อวันที่ : 2016-05-11 11:26:40
รายละเอียด
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น.นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ประชุม Morning brief และประชุมหารือข้อราชการเร่งด่วน ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2016-05-10 10:25:12
รายละเอียด
วันที่ 8 พฤษภาคม 2559เวลา 09.00 น. - 12.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงร่วมต้อนรับการตรวจราชการนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้และคณะ ในการลงพื้นที่ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2016-05-09 09:43:44
รายละเอียด

:: รวม 518 รายการ :: 104 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78] 79 [80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com