หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
นที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 11.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ. สบอ. 16 สาขาแม่สะเรียง ได้มอบหมายให้หน.อุทยานแห่งชาติสาละวิน หน.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวินและหน.สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียงนำรถบรรทุกน้ำเข้าสนับสนุนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค
  เมื่อวันที่ : 2015-04-03 17:16:40
รายละเอียด
วันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียงเข้าร่วมพิธีวันสถาปนาครบรอบ 32 ปี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ณ ค่ายเทพสิงห์ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2015-04-03 10:58:39
รายละเอียด
วันนี้ 30 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
  เมื่อวันที่ : 2015-04-01 16:17:04
รายละเอียด
วันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ผอ.ส่วน หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าศูนย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุม 2 สาขาแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2015-04-01 13:11:50
รายละเอียด
วันนี้ 30 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ. 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 และประกาศเจตนารมณ์ถวายปณิธาน
  เมื่อวันที่ : 2015-03-30 15:08:56
รายละเอียด

:: รวม 448 รายการ :: 90 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79] 80 [81][82][83][84][85][86][87][88][89][90] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com