หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12เม.ย.58 เวลา 15.00 น นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมศูนย์ปฎิบัติการบริการ และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในการต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ อุทยานแห่งชาติแม่เงา (เตรียมการ)
  เมื่อวันที่ : 2015-04-14 17:24:21
รายละเอียด
วันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 16.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ. 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานกำกับดูแลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ สบอ. 16 สาขาแม่สะเรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุม 2
  เมื่อวันที่ : 2015-04-09 23:09:18
รายละเอียด
วันนี้ 8 เมษายน 2558 เวลา 14.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ตามแผนปฏิบัติการพื้นที่เป้าหมายป้องกันและปราบปรามการลักลอบบุกรุกป่าและการทำไม้ Area of Operation (AO) ณ ห้องประชุม
  เมื่อวันที่ : 2015-04-09 21:42:53
รายละเอียด
วันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 11.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ให้บริการประชาชนรับแจ้งการครอบครองงาช้าง และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากงาช้าง ตาม พ.ร.บ. งาช้าง พ.ศ. 2558 ณ จุดรับแจ้งการครอบครองงาช้าง สบอ. 16 สาขา
  เมื่อวันที่ : 2015-04-08 16:15:04
รายละเอียด
วันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมกันจัดพิธีบวชป่าสร้างฝาย ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา ณ บริเวณป่าต้นน้ำห้วยดอยคำ
  เมื่อวันที่ : 2015-04-08 16:09:58
รายละเอียด

:: รวม 411 รายการ :: 83 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79] 80 [81][82][83] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com