หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 29 พ.ค.58 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ. สบอ. 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีทำบุญป่า และปลูกเสริมป่า เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันวิสาขบูชา:วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ บ้านแม่หาร ต.แม่หาร อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2015-05-31 12:25:33
รายละเอียด
วันที่ 28 พ.ค. 58 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ. 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมประชุม vdo conference เรื่องแผนการปฏิบัติการพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยมีนายอดิศร นุชดำรงค์ รองอธิบดีกรมอุทยานฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2สอบ.16 สาขา
  เมื่อวันที่ : 2015-05-31 11:30:44
รายละเอียด
วันที่ 28 พ .ค.58 เวลา 09.45 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมประชุม vdo conference เรื่องแผนการปฏิบัติการพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยมีนายอดิศร นุชดำรงค์ รองอธิบดีกรมอุทยานฯ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 สาขา
  เมื่อวันที่ : 2015-05-31 11:14:47
รายละเอียด
วันที่ 27 พ.ค. 58 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ตรวจติดตาม ให้คำชี้แนะและทำความเข้าใจกับผู้ใหญ่บ้านและราษฎรในพื้นที่บ้านทุ่งป่าคา เกี่ยวกับวัตถุประสงค์การก่อตั้งโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริบ้านทุ่งป่าคา ณ บ้านทุ่ง
  เมื่อวันที่ : 2015-05-31 10:46:35
รายละเอียด
วันที่ 27 พ.ค. 58 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ. 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมประชุม Morning brief และประชุมเรื่องสำคัญ ณ มุมสร้างสรรค์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2015-05-27 10:24:38
รายละเอียด

:: รวม 420 รายการ :: 84 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80] 81 [82][83][84] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com