หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 8.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขา แม่สะเรียง เข้าร่วมประชุมและทำพิธีปล่อยแถวกำลังพล "พลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
  เมื่อวันที่ : 2016-04-26 12:27:14
รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมประชุมหน่วยงาน ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
  เมื่อวันที่ : 2016-04-25 14:43:51
รายละเอียด
วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงเข้าร่วมพิธีรดน้ำ ดำหัว และขอพร จาก นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
  เมื่อวันที่ : 2016-04-25 13:51:57
รายละเอียด
วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 8.30 - 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง มอบหมายให้ นายทรงรัฐ ผ่องพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ เข้าร่วมโครงการวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2559
  เมื่อวันที่ : 2016-04-25 11:20:37
รายละเอียด
วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง นำข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีรดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญ และร่วมรดน้ำขอพร ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที16
  เมื่อวันที่ : 2016-04-25 09:28:06
รายละเอียด

:: รวม 518 รายการ :: 104 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80] 81 [82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com