หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 มกราคม 2559 เวลา 10.00 -12.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนเมษายน 2559
  เมื่อวันที่ : 2016-04-22 14:10:31
รายละเอียด
วันที่ 21 เมษายน 2559 นายเกียงศักอิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการพื้นทีอนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยนายกวี ประสมพล ผู้อำนวยการส่วนสัตว์ป่า ไปตรวจและรับมอบพื้นที่ป่าตามโครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน
  เมื่อวันที่ : 2016-04-22 10:40:01
รายละเอียด
วันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 17.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง และข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธี รดน้ำ ดำหัว และขอพรจาก นายศุภศิษฎ์ หล้ากองนายอำเภอแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2016-04-20 10:03:07
รายละเอียด
วันที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 13.30 - 16.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงเป็นประธานในการประชุมการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
  เมื่อวันที่ : 2016-04-18 16:48:21
รายละเอียด
วันที่ 16 เมษายน 2559 เวลา 20.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่จำปี แก้วโมรา
  เมื่อวันที่ : 2016-04-18 09:12:29
รายละเอียด

:: รวม 518 รายการ :: 104 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81] 82 [83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com