หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้ 25 พ.ค.58 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมประชุมหน่วยงานในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) และหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยูในพื้นที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ครั้งที่ 1
  เมื่อวันที่ : 2015-05-25 15:41:23
รายละเอียด
วันที่ 21 พ.ค.58 เวลา 15.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ. 16 มร. มาเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ประจำอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ จำนวน 3 นาย ซึ่งประสบอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อตจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2015-05-22 13:44:28
รายละเอียด
วันที่ 21 พ.ค.58 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ. 16 มร. ร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2015-05-22 10:41:37
รายละเอียด
วันที่ 20 พ.ค. 58 เวลา 15.00 น.นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 มร. เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายของพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมต.ทส. และคณะ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้ (การตัดไม้ยางพารา) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ชม
  เมื่อวันที่ : 2015-05-21 09:36:07
รายละเอียด
วันที่18 พ.ค. 58 เวลา 9.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขา เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหาร ข้าราชการ เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างปรับปรุงโครงสร้างองค์การของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติฯ
  เมื่อวันที่ : 2015-05-18 15:52:27
รายละเอียด

:: รวม 420 รายการ :: 84 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81] 82 [83][84] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com