หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 12.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2015-03-16 14:27:05
รายละเอียด
วันนี้ 12 มีนาคม 2558 เวลา 10.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย โดยมีนายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่อง
  เมื่อวันที่ : 2015-03-16 13:24:20
รายละเอียด
วันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมประชุม Morning brief และประชุมเรื่องสำคัญ ณ มุมสร้างสรรค์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2015-03-12 09:50:31
รายละเอียด
วันนี้ 11 มีนาคม 2558 เวลา 10.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ณ ศูนย์การประชุมฯ จ.เชียงใหม่
  เมื่อวันที่ : 2015-03-11 14:55:55
รายละเอียด
วันนี้ 3 มี.ค.58 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขา เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VTC เพื่อติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามแผนงานสกัดกั้นยาเสพติด แผนงานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และแผนงานป้องกันชายแดน ณ ห้อง WA ROOM
  เมื่อวันที่ : 2015-03-03 15:13:06
รายละเอียด

:: รวม 448 รายการ :: 90 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82] 83 [84][85][86][87][88][89][90] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com