หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 27กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมพิธีบวชป่าสร้างฝายชะลอน้ำไหลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณป่าบ้านท่าตาฝั่ง และมีผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำศาสนา ราษฎรบ้านแม่สามแลบ
  เมื่อวันที่ : 2015-03-02 09:51:32
รายละเอียด
วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ ประจำปี 2558
  เมื่อวันที่ : 2015-02-24 13:17:33
รายละเอียด
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนงาน ตามนโบาย/ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ณ สโมสรบันเทิงทัพ ห้อง 101 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  เมื่อวันที่ : 2015-02-24 08:53:58
รายละเอียด
วันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ. 16 สาขาแม่สะเรียง ได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย พร้อมทั้งมอบแนวทางในการแจ้งครอบครองงาช้าง
  เมื่อวันที่ : 2015-02-17 15:29:13
รายละเอียด
วันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2558 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ได้มาเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่มส.16 (แม่ปิง) พร้อมทั้งมอบแนวปฏิบัติในการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน เนื่องในโอกาสออกตรวจราชการในพื้นที่อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2015-02-17 14:46:21
รายละเอียด

:: รวม 448 รายการ :: 90 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83] 84 [85][86][87][88][89][90] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com