หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงร่วมประชุมหารือข้อราชการเกี่ยวกับข้อสั่งการ นโยบาย รมว.ทส. และ ออส. ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2016-08-02 11:29:03
รายละเอียด
วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงเข้าร่วมงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ณ อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่
  เมื่อวันที่ : 2016-08-01 10:03:33
รายละเอียด
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ.2560-2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
  เมื่อวันที่ : 2016-07-28 12:43:38
รายละเอียด
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับพนักงานราชการบรรจุใหม่
  เมื่อวันที่ : 2016-07-26 10:32:56
รายละเอียด
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงเข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการเร่งด่วนเพื่อติดตามนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมาย
  เมื่อวันที่ : 2016-07-23 11:42:45
รายละเอียด

:: รวม 581 รายการ :: 117 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85] 86 [87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com