หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้ 15 ม.ค 58 เวลา 10.20น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2015-01-16 15:16:14
รายละเอียด
วันนี้ 15 มกราคม 58 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนรุักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เดินทางมาร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน แก้ไข ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จ.แม่ฮ่องสอน ณ.โรงเรียนอบจ.แม่ฮ่องสอน (บ้านจองคำ)
  เมื่อวันที่ : 2015-01-16 14:28:18
รายละเอียด
วันนี้ 15 ม.ค 58 เวลา 08.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ. 16 สาขาแม่สะเรียง ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน โดยมีนายกัมปนาท ประจงพิมพ์ ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยมการดำเนินการของสถานีฯ
  เมื่อวันที่ : 2015-01-16 11:40:14
รายละเอียด
วันนี้ 14 ม.ค 58 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม อบรม ติดตาม ดำรงความสัมพันธ์ และประสานการดำเนินงานของราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์่ปา(รสทป.) ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1
  เมื่อวันที่ : 2015-01-14 15:54:00
รายละเอียด
วันนี้ 14 มกราคม 2558 เวลา 09.45 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดงานวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม ประจำปี 2558 "ผนึกกำลัง คืนผืนป่า เพื่อความสุขของประชาชน"
  เมื่อวันที่ : 2015-01-14 15:11:27
รายละเอียด

:: รวม 448 รายการ :: 90 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88] 89 [90] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com