หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ไฟป่า สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน
  เมื่อวันที่ : 2016-03-19 12:47:43
รายละเอียด
วันที่ 18 มีนาคม 2559 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ) ร่วมทำบุญครบรอบ 50 ปี โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และน. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำและทบทวนยุทธศาสตร์
  เมื่อวันที่ : 2016-03-19 12:24:32
รายละเอียด
วันที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อหาข้อสรุปและแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในช่วงวิกฤต
  เมื่อวันที่ : 2016-03-15 12:52:13
รายละเอียด
วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนทุกส่วนร่วมประชุม morning brief และหารือข้อราชการต่างๆ
  เมื่อวันที่ : 2016-03-11 09:55:04
รายละเอียด
วันที่ 8 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2559
  เมื่อวันที่ : 2016-03-08 14:38:45
รายละเอียด

:: รวม 581 รายการ :: 117 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96] 97 [98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com