หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
นายชิดชนก สุขมงคล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
สาขาแม่สะเรียง
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 มีนาคม 2559 นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงเกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานอาเซียนเพื่อยกร่างอาเซียนโรดแมปปลอดหมอกควัน
  เมื่อวันที่ : 2016-03-07 11:03:04
รายละเอียด
วันที่ 4 มีนาคม 2559 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง สังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับนายธัญญา เนติธรรมกุล ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช
  เมื่อวันที่ : 2016-03-05 12:31:41
รายละเอียด
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผอ.สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า 24 กุมภาพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2559
  เมื่อวันที่ : 2016-02-25 15:33:57
รายละเอียด
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 17.59 น. นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ที่เสด็จมายังเมรุชั่วคราว สุสานกลาง อำเภอแม่สะเรียง
  เมื่อวันที่ : 2016-02-25 09:03:52
รายละเอียด
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 น.นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ให้การต้อนรับนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง และคณะ
  เมื่อวันที่ : 2016-02-23 15:44:01
รายละเอียด

:: รวม 581 รายการ :: 117 หน้า ::
<< Pre [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97] 98 [99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117] Next >>

Copyright 2011
www.fca16mr.com