หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

กิจกรรมศูนย์ ICT

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559  นายณัฏฐชัย  ฮ่องสอนรักษ์  หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ กับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 นายณัฏฐชัย ฮ่องสอนรักษ์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุม morning brief และหารือข้อราชการต่างๆ ณ มุมสร้างสรรค์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

 

ประชุมซักซ้อมการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 14  ตุลาคม  2557  นายวิชัย  ปินะสุ  หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  16  สาขาแม่สะเรียง  ประชุมซักซ้อมการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน   

       

    

       

 

 


Copyright 2011
www.fca16mr.com